Често задавани въпроси (FAQ)

?
Какви са етапите за изработване при поръчка на мебел или обзавеждане от масив?

Ако изделието по поръчка не е единично като - маса, столове, бюфет, рафт и др. а е комплексно като детска стая или кухня е необходимо да се изработи проект.

Първият етап е да се направи оглед и да се вземат размери. Също на този първи етап се уточняват специфични желания и чаквания на клиента.
След това се извършва проектиране, което може да бъде дообогатено и с 3D визуализация.
При последващо одобрение на проекта за мебел или обзавеждане се пристъпва към изработване.

Ние предлагаме извършването на тези предварителни етапи - оглед, вземане на размери и проектиране при сключване на договор и запащане. По-долу са описани условията:

РАЗМЕРИ НА ПОМЕЩЕНИЕ

Взимането на размери на помещение при поръчка е безплатно, когато е сключен договор за поръчка и е направена авансовата вноска.

Ако клиента желае вземане на размери без да има договор, то се заплаща депозит от 50лв. плюс разходи за транспорт. Ако поръчката се осъществи в рамките на 90 календарни дена депозита се приспада от стойността и.


ДИЗАЙН И ПРОЕКТИРАНЕ

Проекта който разработваме се представя на клиента под формата на оразмерена компютърна графика 2D и оферта за цена. Цената е 50 лева.
Ако желаете към този чертеж да има и 3D визуализация, цената на става 100 лева.
В тези цени са включени до три промени по първоначалния проект.
Проектът е собственост на АртЕст Мебели и не се предоставя на клиента, ако кухнята не бъде поръчана.
Възможно е откупуване на проекта в случай че клиента желае да го възложи за изпълнение на друго място. Стойността на такъв проект е 150 лв.

?
Правите ли оглед на място при проектиране на цялостно обзавеждане от масив?

Да. Както по-горе е описано огледът и вземането на размерите са задължителни. 

?
Какъв е обичайният срок за изработка на мебел или обзавеждане от масив по поръчка?

Стандартният срок за изработка на мебел или обзавеждане е 45 дена. Този срок може да варира според обема на поръчката и натовареността на производството.

?
От какво дърво са изработени мебелите от масив?

Най-често употребяваната дървесина за изработване на мебели и обзавеждане от масив е липа, ясен и бук.
Малко по-рядко се ползват чам (бор) и дъб. Този материал се добива и подготвя с България.

?
Трябва ли да се полагат някакви грижи или да се прави поддръжка на мебелите от масив?

Когато изделието е лакирано, всичко от което има нужда е почистването да се извърша с материали, които не са абразивни. в противен случай те ще свалят лаковото покритие.

Ако изделието е "напоено" с биомасло то на всеки 5-6 месеца трябва да се освежава. Това освежаване се изразява в намазване със същото био масло. Обичайно изделя от дъб се обработват по този начин.
При покупка на мебел или обзавеждане от масив ние ще Ви дадем пълна информация за поддръжката.

Има и редица други особености касаещи почистването и употребата на изделята, които може да прочетете по-долу в раздел "Гаранции".

?
Къде са изработени мебелите и обзавеждането от масив, които предлагате?

Гордеем се с това, че всички мебели и обзавеждания, които предлагаме се произвеждат в България и то в историческите центрове на дървообработване - Троян и Трявна.

?
Давате ли и каква гаранция за мебелите и обзавеждането от масив?

Да. Гаранцията, която даваме на нашите изделия е 2 години.

Ето и пълните гаранционни условия:
Изисквания за експлоатация и поддържане:
1. Не поставяйте мебелите в близост до източници на топлина или пара.
2. Не поставяйте върху мебелите саксии с цветя.
3. Не гладете върху мебелите.
4. Не излагайте мебелите на пряка слънчена светлина.
5. Не стъпвайте върху мебелите при опит за достигане на високи места.
6. Не поставяйте директно върху повърхността на мебелите /и върху кухненските плотове/ запалени цигари, горещи
съдове, ютии и др.
7. Не режете продукти директно върху повърхността на кухненските плотове.
8. Не разливайте върху кухненските плотове плодови сиропи, концентрирани плодови сокове, неорганични химикали,
бои и др. Ако това стане, незабавно избършете и измийте плота с хладка вода.
9. Не допускайте задържането на вода в областите на сглобки и свръзки.
10. Периодично проверявайте вътрешността на шкафовете и чекмеджетата и при необходимост забърсвайте със суха
кърпа.
11. Почиствайте:
- Ламинирани повърхности – с влажна кърпа, топла вода и мек разтворител или с освежаващи спрейове и
препарати за мебели.
- Вратичките и елементите от дърво или с дървени фурнири – с полирпасти на восъчна основа. Не
използвайте вода!
- Кухненски плотове – с топла вода и меки разтворители.
- Упорити петна – с мек препарат, но не агресивен или абразивен.
12. При попадане върху повърхността на мебелите на ацетон, лак, парфюм, вино, чай, кафе, химикали или вода,
незабавно избършете пръските, промийте с влажна кърпа и подсушете.
13. Плъзгащи врати на гардероби отваряйте и затваряйте плавно.
14. Био маслото,използвано за обработка на нашите мебели се отличава с устойчивост на замърсяване, влага и
промяна на температурата. Въпреки това при масивната, естествено обработена дървесина трябва да внимавате
за следното: 
- При влажни помещения, проветрявайте редовно. 
- Прекалено сухият въздух също допринася за деформация на частите от масивно дърво. 
- Остри предмети не бива да се поставят на повърхности от масивно дърво. 
- Избягвайте употребата на драскащи почистващи препарати. 
15. Нормалната грижа и почистване стават със суха кърпа за прах. При по-упорити замърсявания повърхността може
да бъде забърсана с влажна кърпа. Внимание! В никакъв случай не използвайте агресивни почистващи препарати!
16. Байцваните лакирани повърхности могат при необходимост да се почистят с препарат за полиране на мебели.
17. За третираните с биомасло, намазани с парафин или лакирани мебели използвайте  препарат на водна основа,
без разтворител.
Всички повреди и дефекти по време на гаранционния срок се констатират едиствено от представители на „Ви Ер
Джи Дизайн“ООД. Техните решения относно прилагането на гаранционните условия и начина на отстраняването на
повредата не подлежат на оспорване.
Специфични условия за гаранция на корпусна мебел и мебели от масив
Гаранцита става невалидна при неспазване на условията в следните случаи:
1. Монтажът е извършен от лице, неупълномощено от „Ви Ер Джи Дизайн“ ООД.
2. Направен е опит за ремонт от лице, неупълномощено от „Ви Ер Джи Дизайн“ ООД.
3. Повредата е причинена от пожар, природни бедствия или аварии.
4. Стоката е била подложена на несвойствени механични натоварвания и удари.
5. Неправилен траспорт.
6. Експлоатация в нарушение на долупосочените изисквания.
Условия на гаранцията
Гаранционният срок се определя на 24 месеца.
Гаранционната карта се запазва от купувача до изтичане на гаранционния срок. В противен случай всички разходи по
евентуален ремонт, дори в рамките на гаранционния срок, се заплащат от клиента.
Гаранционният срок се признава само при представяне на полълнена и валидна гаранционна карта.
Повреди не по вина на продавача, а дължащи се на неправилен транспорт, неправилно съхранение, механични
повреди, природни стихии, неправилна експлоатация и неспазване на изискванията за поддържане се отразяват за сметка
на причинителя или клиента.
Гаранционният срок не се зачита при: опит за ремонт от неупълномощено от „Ви Ер Джи Дизайн“ООД лице, работа
в недопустими климатични условия, промяна или подмяна на договора, фактурата или гаранционната карта.
Гаранцията не се отнася до повреди или щети причинени на други средства или уреди при съвмество ползване със
стоките по настоящата гаранционна карта.

?
Сглобени или разглобени пристигат мебелите от масив при поръчка?

Зависи от конкретното изделие.

Когато говорим за комплексно обзавеждане - кухни, спални то се сглобяват на място, като шкафовете са на модули.

Ако са самостоятелни изделия като маси, бюфети, столове, етажерки то в общият случай са сглобени и готови за употреба.

Ако имате проблем или въпрос свързан с предлаганите от нас продукти или услуги и не намирате
неговото решение сред изброените по-горе, ще се радваме да се свържете с нас