Проекти

Интериорни Проекти

Проектирането е важна част от съвременния интериор. Често обзавеждаме ново жилище или правим основен ремот и колкото по-добър и детайлен е първоначалният проект, толкова по-лесна е неговата реализация. Тук от значене е опита на дизайнера и неговия екип. Да са прецени правилно пространството, да се заложи на качествени материали, да се предвидят евентуални усложнения, това са само част от етапите, през които минава едно проектиране.

Ролята на водещия дизайнер е от особено значене в този момент. Неговата практиката и натрупаните знания и опит са изключително важни за успешното изпълнение на проекта. Професионализмът може да предпази от много грешки и да спести време и средства.

В тази категория Ви представяме някои от цялостните интериорни проекти на Ви Ер Джи Дизайн и АртЕст Мебели реализирани от 2009 година досега.